Om Hälsinge Revision

Vi har mångårig erfarenhet av redovisning, skattefrågor och rådgivning. Vi är specialiserade på ägarledda företag, men hjälper även exempelvis föreningar och privatpersoner. Hos Hälsinge Revision kan kunderna känna trygghet och förtroende i såväl vardagsärenden som avancerad rådgivning, och de uppskattar den lättillgänglighet och personliga service som en liten byrå kan erbjuda.

Medlemskap i branschorganisationen FAR innebär högst ställda krav på fortbildning och att vi regelbundet blir kvalitetskontrollerade.

Merparten av kunderna återfinns i Hälsingland, men vi har även uppdrag i övriga delar av landet.

Välkommen att kontakta oss för en konsultation.